Disclaimer

Sahin & Stoetzer advocaten besteedt haar uiterste zorg bij de samenstelling van haar website. Door het bezoeken van deze website, alsook het lezen van teksten en bekijken van afbeeldingen, verklaart bezoeker impliciet kennis te hebben genomen van de voorwaarden, zoals deze hieronder zijn verwoord.

Op deze website verstrekt Sahin & Stoetzer advocaten informatie over algemene en juridische zaken. Deze informatie is algemeen van aard en aldus niet concreet toepasbaar op een praktisch onderwerp. Bezoeker kan derhalve aan de informatie op deze website geen enkel recht ontlenen. Bij vragen omtrent juridische zaken kunt u altijd contact met ons op nemen.

De inhoud van deze website, waaronder te begrijpen teksten, bedrijfsnaam en afbeeldingen, zoals foto’s en bedrijfslogo, wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Sahin & Stoetzer advocaten spant zich in om de website zorgvuldig samen te stellen, en van correcte en actuele informatie te voorzien, maar kan niet garanderen dat de getoonde informatie volledig of juist is. Sahin & Stoetzer advocaten accepteert derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade door gebruikmaking van de informatie die op deze website is verstrekt en/of door het bezoeken van deze website.

Sahin & Stoetzer advocaten kan niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of vrij is van virussen, spyware, malware en/of andere schade veroorzakende softwarecode.

Informatie op webpagina’s waarnaar via een hyperlink wordt verwezen, wordt niet door Sahin & Stoetzer advocaten gecontroleerd. Sahin & Stoetzer advocaten accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor informatie en/of inhoud van enige website die gelinkt is aan deze website. Een link naar een andere website dient uitsluitend het gebruikersgemak.

Sahin & Stoetzer advocaten