Echtscheiding

Echtscheiding is een onderdeel van en wordt geregeld door het personen- en familierecht. Door het veelvoorkomend karakter, behoeft het enige nadere toelichting.

Een lang en gelukkig huwelijk is in de regel de wens van eenieder die elkaar de eeuwige trouw belooft, maar helaas is dit niet iedereen gegeven. De kans is dan ook aanwezig dat een huwelijk eindigt in een echtscheiding.

Hoe een echtscheidingsprocedure verloopt, is afhankelijk van veel factoren. In menig geval gaan echtelieden op een harmonieuze wijze uit elkaar en speelt de advocaat vooral een regelende rol, met bijvoorbeeld het opstellen van een convenant en het indienen van het verzoek tot echtscheiding bij de rechter. In het geval er minderjarige kinderen betrokken zijn, is de advocaat verplicht samen met de ouder(s) een ouderschapsplan op te stellen.

Helaas bestaan er ook situaties waarin  de meningen zoveel van elkaar verschillen of dat de gemoederen zo verhit zijn, dat alleen tussenkomst van een rechter nog een oplossing biedt.

Een echtscheiding kan een zware emotionele wissel trekken op echtelieden en – indien van toepassing – hun kinderen. Daarnaast kunnen de financiële consequenties (alimentatie, verdeling gemeenschap, huisvesting) enorm zijn.

Goede juridische bijstand is dan ook van groot belang. Onze advocaten kunnen u (alleen of tezamen) bijstaan in dit – vaak moeilijke – proces.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact met ons opnemen.

Gespecialiseerde advocaten

Sahin & Stoetzer advocaten