Tarieven

Sahin & Stoetzer advocaten is een laagdrempelig kantoor. Iedereen, of u werknemer, werkgever, particulier of vreemdeling bent is bij Sahin & Stoetzer advocaten welkom voor betaalbare en deskundige rechtshulp.

Gefinancierde rechtsbijstand, een zogenaamde toevoeging

Elk Europees land moet er voor zorgen dat burgers toegang tot het recht hebben. Om die reden kent Nederland de Wet op de rechtsbijstand. Deze wet regelt dat mensen die geen advocaat kunnen betalen een deel van de kosten voor rechtsbijstand vergoed kunnen krijgen.

Voor het gebruik van gefinancierde rechtsbijstand kunt u eerst contact opnemen met het Juridisch Loket. Daar wordt u vervolgens doorverwezen naar ons kantoor. (Als doorverwijzing plaatsvindt en u een diagnosedocument krijgt, levert dat €53 korting op de eigen bijdrage op).

Voor informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u verder lezen op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rechtsbijstand.nl

Wij zijn u graag van dienst bij het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand en een indicatie van uw eigen kosten.

Komt U niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan werkt Sahin & Stoetzer advocaten op basis van een uurtarief, dat is opgebouwd uit een basisbedrag, een opslag voor kantoorkosten en BTW.

Uurtarieven

De door ons gehanteerde uurtarieven zijn afhankelijk van het soort zaak en juridische complexiteit. Wij kunnen, afhankelijk van uw zaak, duidelijke prijsafspraken maken. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.

Heeft u nog vragen? Bel voor een afspraak, gebruik het contactformulier of stuur een mail naar info@sensadvocaten.com

Rechtsbijstandsverzekering

Ook als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u bij ons terecht. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden bestaat de mogelijkheid om zelf een advocaat te kiezen. Wij adviseren u graag en zijn ook beschikbaar voor een second opinion wanneer u vragen heeft of niet tevreden bent over de wijze waarop de rechtsbijstandverzekering uw belangen behartigd.

Griffierecht

Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen voor het starten van een procedure bij de rechter. U betaalt alleen griffierecht bij civiele zaken en bestuursrechtelijke zaken. U betaalt geen griffierecht bij strafzaken.

Griffierecht heet zo omdat u dit bedrag moet betalen aan de griffie (het secretariaat) van de rechtbank. U moet dit aan het begin van de procedure betalen. Als u niet op tijd betaalt, wordt uw zaak mogelijk niet in behandeling genomen. Als u een advocaat heeft, kan deze met u betalingsafspraken maken over het griffierecht .

Hoeveel griffierecht u moet betalen, is afhankelijk van de soort rechtszaak en of u een toevoeging voor gefinancierde rechtsbijstand hebt. Ook speelt mee of u een rechtspersoon bent (bijvoorbeeld een bedrijf) of een natuurlijk persoon (een particulier).

Op www.rechtspraak.nl vindt u alle tarieven van het griffierecht.

Sahin & Stoetzer advocaten