Personen en familierecht

In boek 1 van het Burgerlijk Wetboek staat het personen en het familierecht geregeld.

Binnen het personenrecht wordt de rechtspositie van de (natuurlijke) persoon beschreven. Het familierecht handelt over de rechtsverhoudingen die voortvloeien uit de diverse samenlevingsvormen zoals we deze heden ten dage kennen. Voorbeelden hiervan zijn natuurlijk het huwelijk en sinds een aantal jaren ook het geregistreerd partnerschap. Ook afstamming is een zaak die door het familierecht geregeld is.

Binnen het familierecht zijn ook de vermogensrechtelijke gevolgen van een huwelijk c.q. geregistreerd partnerschap geregeld. Dit wordt voor een huwelijk ook wel als huwelijksvermogensrecht geduid.

De volgende zaken vallen onder het personen- en familierecht:

  • Echtscheiding
  • Adoptie
  • Alimentatie
  • Naamswijziging
  • Ontheffing van en ontzetting uit ouderlijk gezag
  • Curatele
  • Onderbewindstelling
  • Mentorschap meerderjarige

Deze lijst is niet compleet. Wellicht dat u ook met een vraag zit die door het personen- en familierecht geregeld wordt. Laat u goed voorlichten door onze gespecialiseerde advocaten en neem contact met ons op.

Gespecialiseerde advocaten

Sahin & Stoetzer advocaten