Vreemdelingenrecht

Onder reguliere verblijfsvergunningsaanvragen worden alle verblijfsvergunningen verstaan met uitzondering van asielaanvragen. Welke verblijfsvergunning u het beste kunt aanvragen hangt af van uw persoonlijke situatie.

Onze vreemdelingenrecht advocaten kunnen u helpen bij de aanvraag van of beroep tegen een afwijzing van een verblijfsvergunning of visum kort verblijf. Ook als u een inreisverbod heeft gekregen of in vreemdelingenbewaring zit kunnen wij u helpen.

Het maakt niet uit of u een verblijfsvergunning wilt aanvragen voor uzelf, uw partner/familielid of een werknemer. Onze advocaten kunnen u hierbij advies geven of de gehele aanvraag voor u doen. Op het moment dat uw aanvraag is afgewezen kunnen wij u helpen bezwaar te maken tegen het besluit van de IND.

Omdat de kosten van alle aanvragen hoog zijn is het belangrijk vooraf inzicht te krijgen of uw aanvraag kans van slagen heeft. De hoogte van de leges hangt af van de aanvraag, u kunt op de site van het IND de leges bekijken.

Soorten reguliere verblijfsvergunningen

 • Verblijfsvergunning gezinshereniging

  Heeft u een partner die al rechtmatig in Nederland verblijft? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergunning gezinshereniging.

 • Machtiging voorlopig verblijf (MVV)

  Een Machtiging tot voorlopig verblijf moet worden aangevraagd als u langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven. Ook als u een vergunning wilt aanvragen moet u in veel gevallen eerste een MVV aanvragen.

 • Verblijfsvergunning medische behandeling

  Het is mogelijk om een verblijf op basis van medische redenen aan te vragen. Dit kan als u al in Nederland bent en een behandeling ondergaat of vanuit het buitenland. Hier zijn wel criteria aan verbonden.

 • Verblijfsvergunning zelfstandige

  Een vergunning van een zelfstandige wordt beoordeeld door het Ministerie van Economische Zaken. Zij kijken aan de hand van criteria of u en uw bedrijf een meerwaarde hebben voor Nederland.

 • Kennismigrant / Verblijfsvergunning voor studie / Zoekjaar

  Als uw werkgever of onderwijsinstelling bekend staat als referent bij de IND in het openbaar register erkende referenten kan deze instelling een vergunning voor u aanvragen. De geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning is gelijk aan de duur van uw arbeidsovereenkomst of studie. Met een maximum van 5 jaar.

  Als u tijdens deze periode werkloos wordt, komt u in aanmerking voor een zoekperiode van maximaal 3 maanden om een nieuwe baan als kennismigrant te zoeken.

  Als u bent afgestudeerd of gepromoveerd of hebt wetenschappelijk onderzoek verricht en u wilt nu een baan zoeken of een eigen bedrijf starten kunt u een aanvraag indienen voor een zoekjaar.

 • Verblijfsvergunning EU onderdaan

  Bent u familie van een EU onderdaan met genoeg bestaansmiddelen en ziektekosten verzekering?  Dan heeft u bijna altijd recht op verblijf in Nederland.

 • Verblijfsvergunning onbepaalde tijd / EU-langdurig ingezetene aanvragen

  Als u vijf jaar ononderbroken rechtmatig verblijf heeft gehad in Nederland kunt u een vergunning onbepaalde tijd aanvragen. De IND kijkt dan eerst of u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene.

  Met een verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene kunt u makkelijker een verblijfsvergunning aanvragen in één van de andere EU-landen.

 • Zelfstandige verblijfsvergunning

  Als u niet langer voldoet aan de voorwaarde op basis waarvan u een vergunning heeft, kunt u mogelijk een zelfstandige vergunning (humanitair niet-tijdelijk) aanvragen.

Sahin & Stoetzer advocaten