Asielrecht

Wanneer u als vreemdeling asiel aanvraagt in Nederland, geeft u daarmee te kennen dat u problemen heeft in uw land van herkomst en daarom niet terug kan keren. Aan een asielverzoek kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, zoals o.a. uw politieke activiteiten, geloof, seksuele geaardheid of oorlogsgeweld. U doet dan een verzoek tot bescherming in Nederland; u vraagt asiel aan.

Namens Nederland is het de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die beslist of u – die asiel aanvraagt – ook daadwerkelijk bescherming nodig heeft en dus een verblijfsvergunning moet krijgen. Deze beslissing van de IND is gebaseerd op een aantal interviews (gehoren).

Bij het goed op papier krijgen van uw relaas of in het geval de IND voornemens is om uw aanvraag af te wijzen, kunt u de hulp inroepen van een advocaat. De advocaat staat u dan van het begin tot het einde bij in deze soms ingewikkelde procedure.

Sahin & Stoetzer advocaten heeft jarenlange ervaring met het asielrecht en de juridische bijstand van mensen die in Nederland asiel aanvragen. Als u een advocaat voor asielzoekers zoekt, bent u bij ons aan het goede adres.

Wilt u meer weten of bent u op zoek naar concrete rechtshulp in een asielprocedure, neem dan gerust contact met ons op.

Sahin & Stoetzer advocaten