Specialismen

Personen en familierecht

Binnen het personenrecht wordt de rechtspositie van de (natuurlijke) persoon beschreven. Het familierecht handelt over de rechtsverhoudingen die voortvloeien uit de diverse samenlevingsvormen zoals we deze heden ten dage kennen.

lees meer

Echtscheiding

Echtscheiding is een onderdeel van en wordt geregeld door het personen- en familierecht. Door het veelvoorkomend karakter, behoeft het enige nadere toelichting.

lees meer

Strafrecht

Het kan zijn dat u een simpele overtreding hebt begaan en dat u hiervoor een boete opgelegd is.

lees meer

Civiel recht

Heeft u (contractuele) problemen met een andere burger of bedrijf, dan valt dit o.a. onder het algemeen civiel recht. Incassozaken, geschillen over geldvorderingen, producten…

lees meer

Vreemdelingenrecht

Wanneer u als vreemdeling asiel aanvraagt in Nederland, geeft u daarmee te kennen dat u problemen heeft in uw land van herkomst en daarom niet terug kan keren.

lees meer

Letselschade

Onze ervaren letselschade advocaten behandelen diverse letselschade zaken. Een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een medische fout, letsel toegebracht door een dier, letsel door een product en tot slot geweldsdelicten.

lees meer

Arbeidsrecht

Als werkgever of werknemer kunt u te maken krijgen met diverse problemen. De meeste problemen hebben betrekking op: de arbeidsvoorwaarden; ontslag; ontslagvergoedingen; etc…

lees meer

BOPZ

Iemand die, door een (psychische) stoornis, een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving, kan gedwongen worden opgenomen in een (psychiatrische) zorginstelling met als belangrijkste uitgangspunt ‘het afwenden van het gevaar’.

lees meer

Strafrecht

Het kan zijn dat u een simpele overtreding hebt begaan en dat u hiervoor een boete opgelegd is.

lees meer

Algemeen civiel recht

Heeft u (contractuele) problemen met een andere burger of bedrijf, dan valt dit o.a. onder het algemeen civiel recht. Incassozaken, geschillen over geldvorderingen, producten…

lees meer

Letselschade

Lorem ipsum tekst. De originele teksten worden nog aangeleverd.

lees meer

Arbeidsrecht

Lorem ipsum tekst. De originele teksten worden nog aangeleverd.

lees meer

BOPZ

Iemand die, door een (psychische) stoornis, een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving, kan gedwongen worden opgenomen in een (psychiatrische) zorginstelling met als belangrijkste uitgangspunt ‘het afwenden van het gevaar’.

lees meer

Echtscheiding

Echtscheiding is een onderdeel van en wordt geregeld door het personen- en familierecht. Door het veelvoorkomend karakter, behoeft het enige nadere toelichting.

lees meer

Asielrecht en vreemdelingenrecht

Wanneer u als vreemdeling asiel aanvraagt in Nederland, geeft u daarmee te kennen dat u problemen heeft in uw land van herkomst en daarom niet terug kan keren.

lees meer

Personen en familierecht

In boek 1 van het Burgerlijk Wetboek staat het personen en het familierecht geregeld.

lees meer

Sahin & Stoetzer advocaten