Maajke behaalde in 1997 haar meestertitel aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanaf 1998 tot 2007 was zij als asieljurist werkzaam bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel.


ASIELRECHT

In 2007 werd Maajke beëdigd als advocaat en sinds dat jaar is zij ook verbonden aan Sahin & Stoetzer advocaten. Sindsdien heeft zij zich, naast  een verdere specialisatie als asieladvocaat in het asiel en vreemdelingenrecht, ook gericht op de strafrechtpraktijk waarin zij verdachten van allerlei strafbare feiten bijstaat.

Maajke kan u te woord staan in het Nederlands en Engels. In asiel- en vreemdelingenzaken wordt er zo nodig een tolk ingeschakeld.


SPECIALISMEN
  • Asielrecht
  • Vreemdelingenrecht
  • Strafrecht

TALEN
  • Nederlands
  • Engels

NEVENACTIVITEITEN